Mekanikerord

1200 ord med forklaringer på samisk og norsk.

Dette er en ordliste som er blitt til i terminologiprosjektet som ble satt i gang i 1991 ved Samisk vgs. og reindriftsskole. Resultatet ble utgitt som bok i 1999.