Mälggat la dat rájes

Lesebok på lulesamisk.

En lite lesebok på lulesamisk, med små fortellinger og lesestykker om forskjellige temaer.