Loddi

Fuglenavn på nordsamisk og svensk.

Liste over fuglenavn fra svensk til nordsamisk. Finnes kun som stensiler.