Kollekoalsi

Jenta som ble til ei gulland, etter gammelt samisk folkeeventyr. Denne boka er på enaresamisk.

Jenta som ble til en gulland er et tradisjonelt samisk folkeeventyr. Det er en fortelling om det gode og det onde, om lys og mørket, reale og om de rettskafne og falske mennesker. Barneboka, som har store bilder, handler om to kvinneskikkelser, Njávešeadni og Háhcešeadni, som er stammødre til det gode og det onde. Hovedpersonen er Njávešeadnis datter og fortellingen er bygd opp rundt henne.

Boka finnes også på nord-, sør-, lulesamisk og norsk.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.