Jovsset - Jesus

Elevbok for 3. klasse.

Elevboka inneholder tekster fra Bibelen og gir i tillegg informasjon om kirka og de kirkelige handlingene. Boka er knyttet opp mot lærerveiledningsboken: Jovsset – Jesus / Movsses – Jesus.

Boka finnes også på lulesamisk, og som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.