Jávvásan goahtesajit

Hendelser fra tidligere tider.

I denne boken er det skrevet ned små fortellinger eller hendelser fra reindriftssamenes liv i tidligere tider. Boken inneholder 47 korte fortellinger, alle på nordsamisk.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.