Jåhtte sáme viessom

Jåhtte sáme viessom er en kulturhistoriebok om lulesamisk liv.

Jåhtte sáme viessom er en lulesamisk bok fra 1933. Boka er oppdelt i små kapitler og handler om lulesamisk nomadeliv, reindrift, skolegang, samisk kultur og livsstil, tankegang, verdier og levesett. Boken er spekket med samisk kulturhistorie. Boken egner seg for elever med lulesamisk som førstespråk. Lars Pirak har illustrert boken med små kunstverk.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.