Ij mejtegh darjoeh

Det skjer mye på Kalles fisketur.

Kalle er alltid like positiv og optimistisk.

Boka finnes også på nord- og lulesamisk.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)