Hás čálát!

Boken er ment som en hjelp for deg som studerer nordsamisk.

Boken omhandler morfologi og syntaks. I tillegg er det et kapittel om aksent-a (á). Bakerst i boken fins en ordliste med noen sentrale grammatiske begrep.