Goetsijesnjeara jïh doh jeatjah kreekh Gogkadogkaskåajjesne

Klatremus på sørsamisk.

Torbjørn Egners klassiker Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen (1953) i sørsamisk oversettelse av Ellen Bull Jonassen.