Gietjav tjáppa - Bagádallamgirjásj

Veiledningshefte som foreslår hvordan Gietjav tjáppa-læremiddelserien kan brukes.

Læremiddelserien inneholder:

Čieža čáppa serien finnes også på nord- og sørsamisk.