Gïeline åahpenidh 5 - Barkoegærja

Sørsamisk lærebok om sjangerlære og grammatikk.

Dette er arbeidsboka til Gïeline åahpenidh 5, lohkemegærja. Arbeidsboka har to deler, oppgaver til leseboka, og grammatikkoppgaver. Boka er beregnet for elever som leser sørsamisk som førstespråk. Til dette læremiddelverker hører det også til ei lesebok og lærerveiledning