Gïeline åahpenidh 3 - Barkoegærja

Gïeline åahpenidh er et læreverk i sørsamisk språk, og er tilpasset elever i 3. trinn med samisk som førstespråk.

I tillegg til arbeidsboka med CD, består læreverket av en lesebok og en lærerveiledning. Trine Noodt har illustrert boka.