Gea 1 - Gollemeahcci

Samisk lærebok for 1. klasse, på nordsamisk østlig dialekt.

Gea 1 - Gollemeahcci er et nordsamisk læremiddel, skrevet på den østlige dialekten av nordsamisk, og er beregnet for elever som leser samisk som fremmedspråk i første klasse. Etter norsk læreplan kan boka brukes i samisk som 1. språk og samisk  2 og 3. Inneholder bl.a. det nordsamiske alfabetet, tallene fra 1-20 og enkle lesestykker og sanger samt samisk-finsk ordliste. Boka er illustrert av Nora Bäck.