Gáimmežiid gávnnadeapmi

Lærebok i nordsamisk for ungdomsskolen og videregående skole.

Med denne boka skal elevene få øve seg på å lage nordsmiske ord. Avledning av ord vektlegges. Samtidig med at elevene lærer om orddanning, får elevene øve seg på ordklasser og bøyningsmønstre.

Denne boka er beregnet for ungdomstrinnet og videregående skole og voksenopplæringen for de med samisk som førstespråk.