Čihkkon čiegát

Barne- og ungdomslitteratur på nordsamisk.

Morten og Ellen har lenge hatt lyst til å komme inn i et berghull. En dag kryper de inn i det mørke og trange berghullet. I hullet finner de flere rom og det er flere veier inne på hula og de blir lett forvirret. Tilslutt velger de ut en vei, men den blir bare trangere og trangere. Lenger inne i hula hører de en ondskapsfull latter og de blir redde. Mon tro hva som er der inne?

Boka finnes også på lulesamisk og sørsamisk