Buhtes gáldut

Diktsamling.

Tospråklig bok, som er skrevet på nordsamisk og kildinsamisk. Tekstene er parallelle. Kildinsamisk snakkes i Russland.