Bli med til Ida og sauene

Barnebok om sauer og sauehold.

Denne boka handler om sauehold. Vi får et innblikk i hvordan det er å holde sauefjøs, og hva som skjer der. Vi får se hvordan nye sauer blir til, når de settes ut på beite, når de klippes og ellers litt om det som skjer på en bondegård. Boka er oversatt til nordsamisk med tittelen Vulgot Idá ja sávzzaid lusa, og finnes også på lule- og sørsamisk.

Boka finnes som digitalbok på nasjonalbiblioteket.