Biejvvebielle

Historier fra lulesamisk område.

I tillegg til hovedforfatteren har også Guoljok Ábmut-Ijvvár, Guoljok Sunn-Risstin og Guoljok Ieriga Nils Ierik skrevet noen av tekstene i boka.