Biejve näjjda

Det samiske eventyret Solens datter oversatt til nytt pitesamisk ortografi.

Boka handler om Alits, som i en alder hvor vindene blåser hemmelige joiker til han. Han er i ferd med å bli innviet i samenes mysterier og drar ut på reinjakt. Der treffer han på solens datter som lærer Alits å temme villreinen.

I samisk mytologi er solen den største guden. Solen sender sin datter til verden for å lære samene reindrift. Boken er en fri bearbeidelse av denne myten.

Utgivelsen er første bok på nytt skrivespråk for pitesamisk. Illustrert av Ingrid J. Ousland.