Áne sirddolaš

En roman som starter i krigens siste år. Áne, en ung flyttsamejente fra Indre- Finnmark drar ut for å finne seg arbeid.

Áne blir sosialt, ideologisk og geografisk en utflytter og en innflytter i norske og samiske samfunn der hun på alle måter prøver å finne sin plass - eller lar være å finne sin plass! Men dagen kommer da hun må ta et valg. Ánes planer om kjærester og ekteskap har ikke gått som hun ønsket, og hun drar til Alta for å søke arbeid. Hun havner som tjenestejente hos en tyskervennlig og smårasistisk gårdbruker. På gården blir hun også kjent med en gammel sjøsame og en ung tysker.

Boka finnes også som lydbok.