Akten biejjien Aannine

Et lettlest hefte for småskoletrinnet.

Heftet handler om Aana og hennes gjøremål i løpet av en dag. Liv Karin Joma har oversatt heftet til sørsamisk.

Boka finnes også på nordsamisk.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)