Áige - Jeaggejávrri čiekŋalasat

En annerledes fantasifortelling om flere verdener.

Áige, som er fortellingens hovedperson, vandrer mellom de ulike verdenene i samenes gamle tro. Først konkurrerer han om å få vårsolas første stråle og så dykker ned i Sáivu-verdenen og leter etter barndomsvennen sin. En annerledes fantasifortelling om Áige og skremsler, drauger og andre kraftvesener.