ÁGOR giehtagirji

Håndboka tar for seg observasjon av språk og språkutvikling hos barn i barnehagen.

ÁGOR-materiellet består av ÁGOR-observasjonsskjema, veiledningshefte og håndbok. ÁGOR-skjemaet er utviklet utfra et ønske om å gi et lett anvendbart og effektivt redskap til de profesjonelle voksne i barnas hverdag i barnehagen. Materiellet gjør det mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn, og er beregnet på 2-5-åringer. Boka inneholder blant annet 8 artikler om de ulike observasjonsområdene: samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig kunnskap, uttale, ord- og setningsproduksjon.