Åarjel-saemieh - Samer i sør

Årbok nr. 9 med fokus på kvinnen.

Denne årboka inneholder følgende titler:

 • Dikt av Martha Jåma
 • Några sörsamska kvinnor från forntid – de arkeologiska fynden berättar av Inger Zachrisson
 • Aahka – bestemødre. modergudinnene, menneske- og dyrelivets skapere, opprettholdere og beskyttere i førkristen samisk religion av Arna Haga
 • Samekvinner i norrøne kjelder av Else Mundal
 • Med språket som livsprosjekt av Inger Johansen
 • Reindriftskvinner – reindriftsnæringenes bærebjelke av Ellinor Guttorm Utsi
 • Samisk eldreomsorg: hva er det og er det forbeholdt den samiske kvinnen? av Inger Marit Eira Åhrén
 • Tjidtj-aahka – Tilde Rebekka Johnsen Dærgafjeld Nora av Marie Bransfjell
 • Forfatteren Elsa Laula og boka Inför lif eller död? av Anne Wuolab
 • Religiøse tabu som forholdsregler og maktbalanse i sørsamiske samfunn av Jorunn Jernsletten
 • Min oldemors livsløp i Voengel-Njaarke av Eli Kappfjell
 • Samene var gode arbeidsgivere sier Hanna Nyenget fra Os
 • Maam Stoerrejohke soptseste Daktarabpoen goerkese tjidteben mujhtesijstie Ellen Bull Jonassen tjaleme
 • Samisk visuell kultur i forhold til personlig og sosialt kjønn av Maja Dunfjeld
 • Gränsöverskridande kvinnor och samiska män. Kön och sexualitet på gränsen mellan samiskt och svenskt i tidigmodern tid av Gunlög Fur