Skjult fornorskning

En film om fornorskningspolitikk.

Lover og bestemmelser tar ikke hensyn til samenes tradisjonelle levemåte og behov. Lovene hindrer samene i å drive jakt som f.eks rypesnarefangst på tradisjonelt vis. Landområder blir tatt til nasjonalparker, noe som medfører strenge bestemmelser om bruk og trafikkering på disse områdene. VHS film.