Otso, bjørnungen

En samisk barne-TV serie med åtte programmer.

En naturfilm om bjørnungen Otso og dens opplevelser i finsk Lappland gjennom ett år. Programmet passer for barnehagen og i samisk språkopplæring på småskoletrinnet.