Laksefiske i Tana

Debattprogram om laksefiske.

Norges største og beste lakselv Tanavassdraget, der fiskene ofte blir omtalt som samenes arvesølv. Hvilke konsekvenser får det at statens eiendom blir til et folkevalgt organs eiendom. Hva vil skje med tilreisende sportsfiskere og turismen i Finnmark?

Se episoden i NRK arkivet.