Har du dokumentasjon

Reindrifta i Härjedalen i Sverige er truet.

Reineierne i Härjedalen risikerer å miste sine tradisjonelle skogsbeiter fordi de mangler skriftlig dokumentasjon på beiteretten. I tillegg skaper økende turisme, jakt og fiske problemer for reindriften. Filmen gir et innblikk i viktige historiske hendelser som har gjort at samer har mistet sine rettigheter.