Gaallabaernieh

Video om sørsamisk litteratur og joik.

Filmen Gaallabaernieh er en film om sørsamisk litteratur. Filmen handler om 3 kjente karer innen samisk litteratur, nemlig Anders Fjellner, Gustav Kappfjell og Nils Mattias Andersson. Filmen passer til samisk litteraturundervisning.  

Filmen inneholder:

  • Biejjie-baernien såangoe jeahnaj eatnamisnie
  • Oulavuolie
  • Gustav Kappfjells egen diktning