Fra skogsus til elvebrus

Tømmerfløting.

Fra gammelt av har enkelte elver også i Finnmark vært brukt til tømmerfløting. Sammen med noen veteraner fra Karasjok har Jonny Kemi gjenskapt denne lite kjente delen av samisk arbeidsliv.