Deanu searra

Per Holm Varsi forteller.

I en alder av 102 år drog Per Holm Varsi på en historisk reise i Tanadalen. Her minnes han sine tidligere reiser gjennom dalen som laksefisker og postfører.