Birjá ja Mirjá

Samling av episodene.

Birjá og Mirjá, de er arbeidsomme og oppfinnsomme.

Dette er en serie uten replikker. Likevel kan dette brukes i språkopplæring. F.eks. på den måten at elevene lager replikker og snakker for Birjá og Mirjá mens de ser på filmen.

NRK arkivet, episoder: