Termliste - Handel

Sørsamisk, norsk og svensk ordliste med forklaringer.

Termlisten er godkjent av samisk språknemnd i 2011.