Guvviebaakoelæstoe: skuvle

Bildeordliste: skole, klasserommet

Plakat med ord og bilder med tema skole.