Báikelottit

Fugler i Utsjok og Sirma.
  • Fargebilder
  • Kategorisert mellom store og småe fugler
  • 3 plaker
  • Navnene er skrevet på nordsamisk, norsk og finsk