Mij baakojde? – Hvilket ord?

Ordkortspill, språkinnlæring i sørsamisk.

Formålet med spillet er å utvikle og fremme muntlige språk-ferdigheter.

Spillet er gratis.