Gutten som lurte Stallo

En interaktiv eventyrstund med fortellerstemme, illustrasjoner, enkle animasjoner.

Gutten, Eles, bruker sin list til å lure den skumle Stalloen som har kidnappet Áirá. 
En morsom og litt skummel historie basert på et samisk folkeeventyr som handler om mot og tapperhet, og hvordan man kan overkomme hindringer ved å være smart og tro på seg selv.