Guhka á ja åni a

En film der det forklares forskjellen på kort a og lang/aksent á.

Ofte er det utfordrende å vite om man skal skrive a eller á. Á/a skrivefeil er veldig vanlige feil i lulesamiske tekster. I denne filmen forklares disse lydene, og spesielt vektlegges a-lydenes lengde og hvor i munnen og hvordan lyden lages, og hvordan man da kan bestemme om det skal v'ære lang á eller kort a.