Divvun tastaturer

App. Tastatur for nord-, lule-, sør-, pite-, enare- og skoltesamisk.

Samiske tastaturer inneholder tastatur for nord-, lule-, sør-, pite-, enare- og skoltesamisk. I tillegg finnes det tastatur for finsk, norsk og svensk som inneholder alle bokstaver for å skrive alle samiske språk skrivne med latinske bokstaver.