Begrepslæring

Veileder på samisk om strukturert begrepslæring for barn og elever.

Bilde av tre samiske hefter om begrepslæring, med tegninger av ulike lavvoer.

I veilederen forklares det hvordan du kan arbeide systematisk med begrepslæring, både i barnehagen og på skolen. Se film om begrepslæring og last ned veilederen på Statped sine sider.