Norwaco

Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder.

Avtale for barnehage, grunn- og videregåendeskoler inngås med kommunen eller fylkeskommunen og omfatter samtlige av deres offentlige skoler.

Opptakene kan bare brukes i skolenes undervisning.

Dersom du lurer på om din skole eller utdannings-institusjon har avtale, kan du ta kontakt med Sametingets læremiddelsentral.