Čállinrámmat

Artihkal čállinrámmaid birra.

Sámi lohkanguovddáš lea čállán artihkkala čállinrámmaid birra. Artihkal lea jurddašuvvon neavan oahpaheddjiide. Loga dan dáppe.