Alias

Báhkomáhtudakspella gånnå bierggi buoragijt jus la tjiehppe tjielggit.

Tjielggidusspella gånnå hæhttu máhttet tjielggit dábálasj bágov duola degu "ståvllå", ietjá bágoj. Madin akta tjielggi galggá nubbe huomáhit makkir bágov dån tjielggi. 

 

Mij gullu spellaj: brætta, ájggeglássa, 6 spellamfiguvra ja 400 bágokårtå.