Váibmoláđis samarialaš

En fortelling om den barmhjertige samaritan, som hjalp en mann som var slått ned og ranet.

Fortellingen er hentet fra Bibelen, Lukas evangelium, det 10. kapittel.