Albmai mannan ja hellodagat

En bibelfortelling om Kristi himmelfart og pinsen.

I boka fortelles det om Kristi himmelfart og om pinsen og om hvordan det var da den hellige ånd kom til verden. Boka er skrevet etter eldre ortografi.