Girjjálašvuođa tearpmat

Litteraturvitenskapelig termliste, tenkt som en begynnelse i arbeidet med å få felles termer over landegrensene.

De fleste termene er grundigere forklart, og til hver samiske term finnes det et norsk og finsk ord i parentes. Bak i boka er ordlister fra norsk til samisk og fra finsk til samisk.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.