Gïeline åahpenidh 3 - Lohkemegærja

Gïeline åahpenidh er et læreverk i sørsamisk språk, og er tilpasset elever i 3. trinn med samisk som førstespråk.

I tillegg til leseboka består læreverket av en arbeidsbok med CD og en lærerveiledning. Trine Noodt har illustrert boka.