Krokodillasj mij ittjij tjáhtjáj lijkku / Krokodilla mij idtji tjaetsiem lyjhkh

Lettlest barnebok på sør- og lulesamisk, parallelltekster.

I boka følger vi en krokodille. Historien har ikhetstrekk med H.C. Andersens eventyr «Den stygge andungen».

Boka er oversatt av Heidi B. Andersen og Risten Birje Steinfjell.