Ektiedimmes baakoeh - kort

Bildekort med bilde og tekst som man kan lage sammensatte ord av. 

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har laga bildekort som har samisk utforming. Med disse kortene kan man leke med ord. Finn to kort som utgjør ett ord. Å lage sammensatte ord er ett av språkaktivitetene som foreslås i boka Tiltak til TRAS

Last ned, laminer og klipp opp kortene, eller bestill spillet via e-post: lohkanguovddas@samas.no.